Omet al contingut

Abordar i andróminas

Avís Legal

De conformidad con la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que esta web es titularidad de Margarida Simon Figueras, (en adelante “EL TITULAR”), con CIF: 40303020-M, con domicilio en C/Barcelona 33 Aiguaviva, Girona (17181); teléfono 639456575.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen AL TITULAR, o a tercers que n'han autoritzat el seu ús. EL TITULAR presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i promoció. EL TITULAR autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença AL PROPIETARI, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

EL TITULAR actua amb la màxima diligència possible, de manera que les dades i la informació que ofereix en el seu web és la vigent i en la presa de temps, però no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts de la web, i es reserva el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL PROPIETARI no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regirà per les Condicions Generals que, en el seu cas, puguin ser establerts per part de L'empresa en un document concret a aquest efecte, o per acords concrets que podria ser acordats amb els clients.

TERMES D'ÚS

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tots els usuaris de la pàgina web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquests termes i condicions, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.